1981

marzec uczniowie żądają powrotu Gugulskiego do Reytana

wrzesień wraca do pracy w Reytanie, gdzie pracuje 3,5 miesiąca

                             Na fali działań Solidarności profesor Gugulski wraca do Reytana

12/13 grudnia Internowany

Informacje o internowaniu prof. Ireneusza Gugulskiego i prof. Honoraty Kępkiewicz, krążące wśród uczniów !

1982

Zwolniony z internowania/ sprawa dyscyplinarna/ „podnoszenie poziomu”

 

© Copywright 2020

Stowarzyszenie  Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA

Sfinansowane ze środków 

Ministra Kultury w Programie Teatr