Romuald Traugutt

Patron 1 WDH “Czarnej Jedynki” przy VI LO im. Tadeusza Reytana

Lata życia

Urodził się 16 stycznia 1826 roku w Szostakowie

Budynek gimnazjum założonego przez Wincentego Tyszkiewicza w Świsłoczy w 1806 roku. Zdjęcie z okresu II RP.

Wstąpił do gimnazjum w Świsłoczy

Ukończył gimnazjum

Zdał egzamin na junkra

R. Traugutt w mundurze

armii rosyjskiej

Zdał egzamin oficerski

Brał udział w kampanii na Węgrzech

Brał udział w wojnie krymskiej

Kończy służbę w wojsku rosyjskim

Przystąpił do powstania styczniowego

misja paryska

Romuald Traugutt 

zostaje dyktatorem powstania

aresztowanie Romualda Traugutta

powieszony przez Rosjan

„Ja nie wiem, czy jest sens. 

Wiem tylko, że jest mus.”

R. Traugutt 

o swoim udziale

w Powstaniu Styczniowym

Skutki Powstania Styczniowego były katastrofalne zginęło ponad 30 tys. Powstańców, a co najmniej 40 tysięcy Polaków wywieziono na Sybir. Było to najdłuższe i największe Polskie Powstanie w XIX wieku, a jego skutki trwały przez długie lata. A jednak czy mogło ono nie wybuchnąć w obronie narodu polskiego?” 

Stefan Kieniewicz „Powstanie Styczniowe”


Nastrój społeczny oddawała panująca żałoba narodowa.

 
 
 
 
 
 

Misja Romualda Traugutta do Paryża

Prof. Stefan Kieniewicz: 

Świadomość historii pozwala 

na przetrwanie narodu

Romuald Traugutt zostaje dyktatorem powstania

Powstanie styczniowe: z bronią

 i z piórem przeciwko zaborcy

Aresztowanie Romualda Traugutta

Upadek

_

spektakle teatralne

na

drama-art.pl

© Copywright 2020

Stowarzyszenie  Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA

Sfinansowane ze środków 

Ministra Kultury w Programie Teatr