Szkoła wydaje pierwsze świadectwa dojrzałości siedmiu absolwentom.Następuje połączenie ze szkołą techniczną Edwarda Świecimskiego przy ulicy Smolnej Dolnej 3, gdzie znajduje miejsce nowa siedziba szkoły. Dyrektorem zostaje Marian Rychłowski. Szkoła nosiła nazwę Ośmioklasowa Wyższa Szkoła Realna Mariana Rychłowskiego.

Warto zauważyć, że adres Smolna Dolna 3 to jest to miejsce, gdzie aresztowany był Romuald Traugutt.

Budynek został przebudowany na początku XX wieku.

W sierpniu 1911 r. Stefan Pomarański ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Pomarański ) zorganizował pierwszą w Warszawie męską drużynę skautów przy polskim prywatnym gimnazjum ma ul.Smolnej Dolnej 3. Stało się to możliwe, ponieważ właściciel, a zarazem dyrektor szkoły Marian Rychłowski, dawny zesłaniec polityczny, byt gorącym patriotą, stronnikiem Obozu Niepodległościowego, całkowicie przekonanym o bliskim już wybuchu wojny światowej. Uważał, że młodzież polska weźmie w niej udział z bronią w ręku, a więc powinna być do tej walki przygotowana, zaś program ćwiczeń statutowych znakomicie się do tego nadawał.

Budynek szkoły Smolna Dolna 3. Stan w październiku 1939 roku.

© Copywright 2020

Stowarzyszenie  Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA

Sfinansowane ze środków 

Ministra Kultury w Programie Teatr